All returned goods must be returned unused, in original packaging and fit for re-sale as well as be accompanied with a returns form which is downloadable by clicking HERE.

Cancellation period

Customers have the right to cancel any order for stock items up to 14 working days after the day the goods were delivered. Cancellation must be given in writing, either by letter or email. The customer is responsible for returning the goods to OptiTeam bvba at their own expense. OptiTeam bvba will only refund the goods, exclusive any delivery costs for the order within 30 days of cancellation. The goods must be returned unused, in original packaging and fit for re-sale within 30 days from the cancellation. 

Returns Policy

All returned goods* must be returned unused, in original packaging and fit for re-sale as well as be accompanied with a returns form which is downloadable by clicking HERE. OptiTeam bvba does not accept any responsibility for paying the costs involved in returning goods to OptiTeam bvba. The costs incurred in sending unwanted items back to OptiTeam bvba are the responsibility of the customer. We also advise that proof of postage is obtained as we are not liable for items lost in transit. All goods can be returned to us for an exchange or refund if they meet the above criteria, within 14 days of receipt. Returned goods are inspected in our Returns Department and replacements, exchanges or refunds are carried out within 7 working days and replacement goods are subject to availability. *Please note that goods that were received as prizes may only be exchanged for a different size of the same item. 

Complaints Procedure

All complaints should be addressed to

OptiTeam NV

Beatrijslaan 24

2050 Antwerpen

Belgium

Alternatively you may email by clicking here, or by telephone on +32.(0)486.331.596

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alle geretourneerde goederen moeten ongebruikt, in de originele verpakking en geschikt voor wederverkoop worden teruggestuurd samen met het retourformulier dat HIER kan worden gedownload.

Annuleringstermijn.

Klanten hebben het recht om elke bestelling van voorraadartikelen te annuleren tot 14 dagen na de dag waarop de goederen zijn geleverd. Annulering dient schrifelijk, per brief op per e-mail te geschieden. De klant is verantwoordelijk voor het retourneren van de goederen naar OptiTeam bvba op eigen kosten. OptiTeam bvba vergoedt alleen de goederen, exclusief de eventuele verzendingskosten van de bestelling binnen de 30 dagen na annulering. De goederen moeten ongebruikt en in de originele verpakking worden geretourneerd en geschikt voor wederverkoop binnen 30 dagen na de annulering. 

Retourbeleid.

Alle geretourneerde goederen moeten vergezeld zijn van het retourformulier dat kan worden gedownload door HIER te klikken. OptiTeam bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het betalen van de kosten van het retourneren van goederen aan OptiTeam bvba. De kosten voor het terugzenden van goederen naar OptiTeam bvba zijn de verantwoordelijkheid van de klant. Wij adviseren dan ook dat een bewijs van verzending verkregen wordt omdat wij niet verantwoordelijk zijn voor artikelen die verloren zijn gegaan tijdens het transport. Alle goederen kunnen aan ons geretourneerd worden voor omruiling of terugbetaling als ze voldoen aan bovenstaande criteria 14 dagen na ontvangst van deze. Geretourneerde goederen worden geïnspecteerd in onze afdeling 'Retourzendingen en vervangingen'. Ruilen of terugbetalingen worden binnen de 7 werkdagen uitgevoerd en vervangende  goederen zijn afhankelijk van hun beschikbaarheid. Let op, goederen die als prijzen zijn ontvangen mogen alleen worden ingewisseld voor een andere maat van hetzelfde artikel.

Klachtenprocedure:

Alle klachten moeten gericht worden aan:

OptiTeam NV

Beatrijslaan 24

2050 Antwerpen

België

U kan ook e-mail sturen door HIER te klikken of telefonsch contact op te nemen op +32.(0)486.331.596